Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága              “Én ………………………………………..……………………………

a jelenlévök elött fogadom, hogy a Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága tagjai közé szabadon kívánok belépni.
Megtartom az Asztaltársaság szabályait, vállalom, hogy annak hírnevét minden tudásommal növelem, tetteimmel és cselekedeteimmel dicsöséget hozok rá. Ígérem hogy mindig példásan viselkedem, úgy ahogyan egy tiszteletre méltó embertöl elvárható, soha nem teszek semmit, ami ártana az Asztaltársaságot övezö tiszteletnek. Munkámmal, amelyet szerényen, önkéntességböl indítva jó szándékkal, az emberek és a népek közötti megértés és a béke szolgálatában a hagyományok iránti tisztelettel végzek, hozzájárulok  Csalllóközkürt felvirágzásához. Fogadom, hogy a kultúrált borfogyasztásban élen járok, széles körben terjesztem, viszont ígérem, hogy a bornál mindig erösebb leszek.”


    
                                        ………………………………………………………..
                                                               s.k. aláírás

Kelt:  ………………………..

Az újonnan felvételre kerül_ rendes és pártoló tagok ünnepélyes keretek között avatja fel az Asztaltársaság, mely során a fogadalom szövegét a szívre tett jobb kézzel és magasra emelt bal kézzel hangosan mondják el.

FICB ČLENSTVO

18. októbra 2017 - prijatie Ohradského vínneho bratstva ako aktívneho člena FICB
Členstvo v MBOSZ

Ohradský rád rytierov vína sa stal členom MBOSZ (Národná asociácia maďarských rád rytierov vína)