TISZTSÉGEK

/A nagytanács tagjai/

Tiszteletbeli Nagymester

 Több éves tapasztalatával, tudásával segíti és emeli a borrend szakmai színvonalát. Köztiszteletben álló személyiségével biztosítja a szervezet tekintélyét

 Elnök – Nagymester -  / Bugár  István /

  Irányítja a borrend tevékenységét. Vezeti és szervezi a Nagytanács munkáját Összehívja a Közgyűlést és a Nagytanács ülését, vezeti azokat. Felelős a Nagytanács tagjaival együtt a borrend törvényes és alapszabály szerinti működéséért.


Kincstárnok - / Szomolai Ernő /

Ellátja a Borrend vagyonának kezelését, pénzügyi könyvelését és a féléves és éves beszámoló elkészítését. a pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatja a Nagymestert és a Nagytanács tagjait,kezeli a pénzügyi bizonylatokat.

Ceremónia mester - /  Varga Gyula /

 Összehangolja a Borrend által szervezett ünnepélyes rendezvények megszervezését és  lebonyolítását, kialakítja és ápolja a Borrend ceremónia rendjét és szertartásait gondoskodik a borrendi  avatások zökkenőmentes lebonyolításáról, az avatási kellékekről.

Főpohárnok - / Németh Sándor /

  Szervezi és lebonyolítja a borversenyeket és egyéb rendezvényeket. Elvégzi a rendezvények és a  borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál. Szakmailag felel a borkultúra növeléséért, terjesztéséért. Az ínyencmesterrel együttműködve kialakítja a rendezvények étel- és  italválasztékát végzi a borok besorolását, a gasztro-nómia területén teret biztosít a borok fogyasztásának.

Kancellár -  / Bugár Roland  / 

 Előkészíti a Nagytanács és a Közgyűlés üléseit. Ellátja és szervezi a borrend ügyvitelét, levelezését,  adatszolgáltatást és pénzügyi ellenőrzést. Gondoskodik a borrend avatókardjának tárolásáról, tisztán tartásáról A borrend saját rendezvényein  avotókard hordozó szerepét látja el.

Főborász – / Gajdosik József /

 Szakmailag képviseli a borrendet. Közösen a Főpohárnokkal szervezi és lebonyolítja az egyes rendezvényeket és a borversenyeket. Gondoskodik a Zászlósbor évenkénti , határnapra történő megválasztásáról. Elvégzi a borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál.

Pincemester - / Gajdosik József /

 Gondoskodik a borrend reprezentációs borairól. Rendezvényeken a megfelelő minőségű és választékú italt biztosítja. Gondoskodik a társ borrendek rendezvényein az ajándék italokról.

 Ínyencmester - / Fekete Norbert /

  A főpohárnokkal együttműködve kialakítja a rendezvények étel-választékát, annak harmóniáját, közös főzés esetén elkészíti az ételeket, fogásokat, a Borrend „főzős” rendez-vényein elkészíti az előre egyeztetetett ételféleségeket.

Bortrezor őr - / Varsa Miroslav /

  Gondoskodik a borok őrzéséről és biztonságáról, elvégzi a borok átvételét, átadását, tárolását és végzi az ezzel járó adminisztrációt, bemutatja a bortrezort és ismerteti az őrzött borokat.

Nagykövet - / Vajda József /

 Összekötő és kapcsolatépítő szerepet lát el. Méltóképpen képviseli a borrendet bel- és külföldi partnerek, borászok, borbarátok, társadalmi szervezetek és közéleti személyek felé. A honlap karbantartásával folyamatosan ellátja a Borrend internetes megjelenésén keresztül történő képviseletét

 Krónikás – kinevezésig az Elnok

  A Borrend eseményeit írásban rögzíti, vezeti a Jegyzőkönyveket, a, Krónikáskönyvet, rendezi a fotókat, egyéb dokumentumokat (sajtóanyagot)

Zászlóőr –kinevezésig a Ceremónia mester

 Gondoskodik a borrend zászlójának tárolásáról, tisztán-tartásáról és megfelelő alkalmakkor a társrendezvényeken résztvevőknek átadásáról és visszavételéről. A borrend saját rendezvényein zászlóvivő szerepét látja el.

 Somelier – kinevezésig a fopohárnok

 Megteremti a harmóniát az étel-ital párosítás kialakításával- biztosítja  a rendezvényeken a borok összhangját,  gondoskodik megfelelő hőmérsékleten tartásukról, rendezvényeken ismerteti a  bemutatásra kerülő borsort.

Ellenőrző bizottság – majd a bejegyzéskor megválasztjuk

 Figyelemmel kíséri a Nagytanács munkáját, - ellenőrzi a Borrend működését, vagyonkezelését, pénzügyi tevékenységét, valamint a bizonylatok és nyilvántartások vezetését, elszámoltatja a Kincstárnokot, - tájékoztatja a Nagytanácsot és jogosult a Közgyűlést összehívni.FICB ČLENSTVO

18. októbra 2017 - prijatie Ohradského vínneho bratstva ako aktívneho člena FICB
Členstvo v MBOSZ

Ohradský rád rytierov vína sa stal členom MBOSZ (Národná asociácia maďarských rád rytierov vína)