TISZTSÉGEK

/A nagytanács tagjai/

Tiszteletbeli Nagymester

Több éves tapasztalatával, tudásával segíti és emeli a borrend szakmai színvonalát. Köztiszteletben álló személyiségével biztosítja a szervezet tekintélyét

Elnök – Nagymester - / Bugár István /

Irányítja a borrend tevékenységét. Vezeti és szervezi a Nagytanács munkáját Összehívja a Közgyűlést és a Nagytanács ülését, vezeti azokat. Felelős a Nagytanács tagjaival együtt a borrend törvényes és alapszabály szerinti működéséért.


Kincstárnok - / Szomolai Ernő /

Ellátja a Borrend vagyonának kezelését, pénzügyi könyvelését és a féléves és éves beszámoló elkészítését. a pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatja a Nagymestert és a Nagytanács tagjait,kezeli a pénzügyi bizonylatokat.

Ceremónia mester - / Varga Gyula /

Összehangolja a Borrend által szervezett ünnepélyes rendezvények megszervezését és lebonyolítását, kialakítja és ápolja a Borrend ceremónia rendjét és szertartásait gondoskodik a borrendi avatások zökkenőmentes lebonyolításáról, az avatási kellékekről.

Főpohárnok - / Németh Sándor /

Szervezi és lebonyolítja a borversenyeket és egyéb rendezvényeket. Elvégzi a rendezvények és a borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál. Szakmailag felel a borkultúra növeléséért, terjesztéséért. Az ínyencmesterrel együttműködve kialakítja a rendezvények étel- és italválasztékát végzi a borok besorolását, a gasztro-nómia területén teret biztosít a borok fogyasztásának.

Kancellár - / Bugár Roland /

Előkészíti a Nagytanács és a Közgyűlés üléseit. Ellátja és szervezi a borrend ügyvitelét, levelezését, adatszolgáltatást és pénzügyi ellenőrzést. Gondoskodik a borrend avatókardjának tárolásáról, tisztán tartásáról A borrend saját rendezvényein avotókard hordozó szerepét látja el.

Főborász – / Gajdosik József /

Szakmailag képviseli a borrendet. Közösen a Főpohárnokkal szervezi és lebonyolítja az egyes rendezvényeket és a borversenyeket. Gondoskodik a Zászlósbor évenkénti , határnapra történő megválasztásáról. Elvégzi a borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál.

Pincemester - / Gajdosik József /

Gondoskodik a borrend reprezentációs borairól. Rendezvényeken a megfelelő minőségű és választékú italt biztosítja. Gondoskodik a társ borrendek rendezvényein az ajándék italokról.

Ínyencmester - / Fekete Norbert /

A főpohárnokkal együttműködve kialakítja a rendezvények étel-választékát, annak harmóniáját, közös főzés esetén elkészíti az ételeket, fogásokat, a Borrend „főzős” rendez-vényein elkészíti az előre egyeztetetett ételféleségeket.

Bortrezor őr - / Varsa Miroslav /

Gondoskodik a borok őrzéséről és biztonságáról, elvégzi a borok átvételét, átadását, tárolását és végzi az ezzel járó adminisztrációt, bemutatja a bortrezort és ismerteti az őrzött borokat.

Nagykövet - / Vajda József /

Összekötő és kapcsolatépítő szerepet lát el. Méltóképpen képviseli a borrendet bel- és külföldi partnerek, borászok, borbarátok, társadalmi szervezetek és közéleti személyek felé. A honlap karbantartásával folyamatosan ellátja a Borrend internetes megjelenésén keresztül történő képviseletét

Krónikás – kinevezésig az Elnok

A Borrend eseményeit írásban rögzíti, vezeti a Jegyzőkönyveket, a, Krónikáskönyvet, rendezi a fotókat, egyéb dokumentumokat (sajtóanyagot)

Zászlóőr –kinevezésig a Ceremónia mester

Gondoskodik a borrend zászlójának tárolásáról, tisztán-tartásáról és megfelelő alkalmakkor a társrendezvényeken résztvevőknek átadásáról és visszavételéről. A borrend saját rendezvényein zászlóvivő szerepét látja el.

Somelier – kinevezésig a fopohárnok

Megteremti a harmóniát az étel-ital párosítás kialakításával- biztosítja a rendezvényeken a borok összhangját, gondoskodik megfelelő hőmérsékleten tartásukról, rendezvényeken ismerteti a bemutatásra kerülő borsort.

Ellenőrző bizottság – majd a bejegyzéskor megválasztjuk

Figyelemmel kíséri a Nagytanács munkáját, - ellenőrzi a Borrend működését, vagyonkezelését, pénzügyi tevékenységét, valamint a bizonylatok és nyilvántartások vezetését, elszámoltatja a Kincstárnokot, - tájékoztatja a Nagytanácsot és jogosult a Közgyűlést összehívni.MEMBER OF FICB

October 18., 2017 - admission of the Wine Brotherhood of Ohrady as active member of the FICB
MEMBER OF MBOSZ

2019 - admission of the Wine Brotherhood of Ohrady as active member of the MBOSZ
F.I.C.B. - 2020 General Assembly

The F.I.C.B. 2020 General Assembly will be held on Saturday 22 February 2020.

Read more...
F.I.C.B. - 2020 International Congress

The F.I.C.B. 2020 International Congress - 4 to 7 june 2020.

Read more...