A Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága adománylevele
L I B E R L I B R I
Mi a Csallókoüzkürti Borbarátok Asztaltársasága jó szándákkal és békében adjuk emlékezetül jelen levelünket mindenkinek, akiket illet, hogy megfontolva és figyelembe véve Hívünknek


……………………………………...................nak a borivásban és egyéb jó szándékú tetteiben vala vitézségét, amelynek Ő első sorban Csallóközkürt és környékének különböző helyeiken, időben és alkalmakkor hűen nyújtott és ígéri, ezután is akar nyújtani. Midőn tehát egyrészt ezért, másrészt pedig Isten Kegyelméből és bőkezűségéből és mindazokért, akik előttünk jó szándékkal segítségben, adományozásban és egyéb hozzájárulásban, borivásban érdemeket szereztek elődeik példáját követve, nekik vitézségük biztos emlékére, amely még nagyobb tevésre is serkenthet.

Ennélfogva ................................................................................, a Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága valódi és kétségbevonhatatlan nemes társaságába parancsoljuk számíttatni, befogadni és fölvétetni. Elhatározván és biztos tudásunk alapján és megfontolás után megengedvén, hogy Ő mostantól fogva a jövőben és örök időkig ugyanazon Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága jeleit viselhesse és időtlen időkig hordozhassa és időtlen időkig használhassa, jeles és kitüntetett embernek neveztessen, tartasson és tekintessen.Kelt: Csallóküzkürtön ……………………….ik napján.

MEMBER OF FICB

October 18., 2017 - admission of the Wine Brotherhood of Ohrady as active member of the FICB
MEMBER OF MBOSZ

2019 - admission of the Wine Brotherhood of Ohrady as active member of the MBOSZ
F.I.C.B. - 2020 General Assembly

The F.I.C.B. 2020 General Assembly will be held on Saturday 22 February 2020.

Read more...
F.I.C.B. - 2020 International Congress

The F.I.C.B. 2020 International Congress - 4 to 7 june 2020.

Read more...